Fortyfikacje Wzgórza Wawelskiego:

Zespół fortyfikacji Wzgórza Wawelskiego w Krakowie.

Zobacz zabytek na mapie

Dodaj zabytek do generatora tras


Dodaj zdjęcie