Najnowsze dodane zabytki:

Fortyfikacje Wzgórza Wawelskiego
Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie