Potrzebne są przynajmniej dwa punkty by wyznaczyć trasę na mapie!